Welkom op Hutstuf.com. Wij begrijpen dat online privacy belangrijk is voor de gebruikers van onze site. Deze verklaring regelt ons privacybeleid voor de gebruikers van de Website (‘Bezoekers’) die onze Website bezoeken zonder zaken te doen en Bezoekers die zich registreren om zaken te doen op de Website en gebruik maken van de verschillende diensten die worden aangeboden door derden (gezamenlijk ‘Diensten’) (‘Geautoriseerde Klanten’).

‘Persoonlijk Identificeerbare Informatie’

verwijst naar alle informatie die identificeert of die kan worden gebruikt om de persoon met deze informatie te identificeren, contacteren of te zoeken met inbegrip van, maar niet beperkt tot, naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, financiële profielen, identificatienummer en creditcardgegevens. Persoonlijk Identificeerbare Informatie bevat geen informatie die anoniem is verzameld (= zonder identificatie van de individuele gebruiker) of demografische informatie die niet behoort tot een bepaald individu.

Welke Persoonlijk Identificeerbare Informatie wordt er verzameld?

We kunnen basisinformatie van het gebruikersprofiel van al onze bezoekers verzamelen. Wij verzamelen de volgende aanvullende informatie van onze Geautoriseerde Klanten: de namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van Geautoriseerde Klanten, de aard en de omvang van het bedrijf en de aard en de omvang van de reclame-inventaris die de Geautoriseerde Klant wil kopen of verkopen.

Welke organisaties verzamelen deze informatie?

Naast onze directe verzamelen van informatie, onze service van derden leveranciers (zoals credit card maatschappijen, clearinghouses en banken), die dergelijke diensten kunnen verlenen als krediet, verzekeringen, en escrow diensten kunnen deze informatie van onze Bezoekers en Geautoriseerde Klanten verzamelen. We hebben geen controle over hoe deze derde partijen deze informatie van Bezoekers en Geautoriseerde Klanten gebruiken, maar we vragen het hen wel bekend te maken. Sommige van deze derde partijen kunnen tussenpersonen zijn die uitsluitend als schakels in de distributieketen fungeren, en zelf niets bewaren of de informatie die ze gekregen hebben niet gebruiken.

Hoe gebruikt de Website deze Persoonlijk Identificeerbare Informatie?

We gebruiken Persoonlijk Identificeerbare Informatie om de Website te personaliseren, om een gepast aanbod te creëren en om te voldoen aan koop- en verkoopverzoeken op de Website. Wij kunnen Bezoekers en Geautoriseerde Klanten e-mailen over onderzoek of koop- en verkoopmogelijkheden op de Website of informatie met betrekking tot het onderwerp van de Website. Wij kunnen ook Persoonlijk Identificeerbare Informatie gebruiken om contact op te nemen met Bezoekers en Geautoriseerde Klanten in antwoord op specifieke vragen of om gevraagde informatie te verstrekken.

Met wie kan de informatie kan worden gedeeld?

Persoonlijk Identificeerbare Informatie over Geautoriseerde Klanten kan gedeeld worden met andere Geautoriseerde Klanten die potentiële transacties met andere Geautoriseerde Klanten willen evalueren. Wij kunnen samengestelde informatie over onze Bezoekers, inclusief de demografische gegevens van onze Bezoekers en Geautoriseerde Klanten, delen met onze aangesloten agentschappen en externe verkopers. Wij bieden ook de mogelijkheid om geen informatie te ontvangen of gecontacteerd te worden door ons of door een agentschap dat voor ons handelt.

Hoe wordt Persoonlijk Identificeerbare Informatie bewaard?

Persoonlijk Identificeerbare Informatie verzameld door Hutstuf wordt veilig bewaard en is niet toegankelijk voor derde partijen of werknemers, behalve voor gebruik zoals hierboven aangegeven.

Welke keuzes zijn er beschikbaar voor bezoekers met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en verspreiden van de informatie?

Bezoekers en Geautoriseerde Klanten kunnen zich afmelden voor het ontvangen van ongevraagde informatie of om gecontacteerd te worden door ons en/of onze verkopers en aangesloten bureaus door te reageren op e-mails zoals uitgelegd of door contact met ons op te nemen via warm@hutstuf.com. 

Cookies

Een cookie is een verzameling van informatie die een website opslaat op de computer van een bezoeker en die de browser van de bezoeker aan de website verstrekt wanneer de bezoeker terugkeert.

Worden er Cookies gebruikt op de Website?

Cookies worden gebruikt voor verschillende redenen. We gebruiken Cookies om informatie te verkrijgen over de voorkeuren van onze Bezoekers en de diensten die zij selecteren. We gebruiken ook Cookies voor veiligheidsredenen om onze Geautoriseerde Klanten te beschermen. Bijvoorbeeld, als een Geautoriseerde Klant is aangemeld en de website langer dan 10 minuten niet gebruikt heeft, dan zullen we automatisch de Geautoriseerde Klant afmelden. Bezoekers die niet willen dat er cookies op hun computer worden geplaatst, moeten hun browser zo instellen dat Cookies worden geweigerd voordat ze de website gebruiken, met als nadeel dat bepaalde functies van de website niet goed functioneren zonder de hulp van Cookies.

Cookies die onze dienstverleners gebruiken

Onze dienstverleners gebruiken Cookies en die Cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Meer details over welke Cookies worden gebruikt, vindt u op onze informatiepagina over Cookies.

Hoe gebruikt Hutstuf uw aanmeldgegevens?

We gebruiken uw aanmeldingsgegevens, inclusief, maar niet beperkt tot IP-adressen, ISP’s en browsertypes om trends te analyseren, de Website te beheren, de bewegingen en het gebruik van een gebruiker te volgen en brede demografische informatie te verzamelen.

Welke partners of dienstverleners hebben toegang tot Persoonlijk Identificeerbare Informatie van Bezoekers en/of Geautoriseerde Klanten op de Website?

Hutstuf is partnerschappen en andere connecties aangegaan en zal dat blijven doen met een aantal leveranciers. Zulke verkopers kunnen toegang hebben tot bepaalde Persoonlijk Identificeerbare Informatie om Geautoriseerde Klanten te kunnen evalueren om in aanmerking te komen voor diensten. Ons privacybeleid dekt hun verzameling of gebruik van deze informatie niet. 

Openbaarmaking van Persoonlijk Identificeerbare Informatie om te voldoen aan de wet.

Wij zullen Persoonlijk Identificeerbare Informatie openbaar maken om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of dagvaarding of een verzoek van een wetshandhavingsdienst om informatie vrij te geven. We zullen ook Persoonlijk Identificeerbare Informatie openbaar maken wanneer het redelijk noodzakelijk is om de veiligheid van onze Bezoekers en Geautoriseerde Klanten te beschermen.

Hoe houdt de website deze Persoonlijk Identificeerbare Informatie veilig?

Al onze werknemers zijn vertrouwd met ons veiligheidsbeleid en praktijken. De Persoonlijk Identificeerbare Informatie van onze Bezoekers en Geautoriseerde Klanten is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal gekwalificeerde werknemers die een wachtwoord krijgen om toegang te krijgen tot de informatie. Wij controleren onze veiligheidssystemen en -processen op een regelmatige basis. Gevoelige informatie, zoals kredietkaartnummers of identificatienummers, wordt beschermd door encryptieprotocollen, die bedoeld zijn om informatie die via het internet wordt verzonden te beschermen. Hoewel wij commercieel redelijke maatregelen nemen voor een veilige website, zijn elektronische communicatie en databases onderhevig aan fouten, manipulatie en inbraak, wij kunnen niet garanderen of waarborgen dat dergelijke gebeurtenissen niet zullen plaatsvinden en wij zijn niet aansprakelijk ten opzichte van Bezoekers of Geautoriseerde Klanten voor dergelijke voorvallen.

Hoe kunnen Bezoekers eventuele onjuistheden in Persoonlijk Identificeerbare Informatie corrigeren?

Bezoekers en Geautoriseerde Klanten kunnen contact met ons opnemen om Persoonlijk Identificeerbare Informatie over hen bij te werken of onnauwkeurigheden te corrigeren door een e-mail te sturen naar warm@hutstuf.com. 

Kan een Bezoeker Persoonlijk Identificeerbare Informatie die door de Website wordt verzameld verwijderen of deactiveren?

Wij bieden Bezoekers en Geautoriseerde Klanten een mechanisme om Persoonlijk Identificeerbare Informatie uit de database van de Website te wissen/deactiveren door contact op te nemen via warm@hutstuf.com. Door back-ups en registratie van verwijderingen kan het echter onmogelijk zijn om een Bezoeker te verwijderen zonder dat er informatie overblijft. Voor een persoon die vraagt om deactivering van Persoonlijk Identificeerbare Informatie wordt deze informatie functioneel gewist en wij zullen Persoonlijk Identificeerbare Informatie met betrekking tot deze persoon op geen enkele wijze verkopen, overdragen of gebruiken.

Uw rechten

Dit zijn de rechten die u hebt volgens de GDPR-wetgeving.

  • Recht van inzage
  • Recht op verbetering
  • Recht op verwijdering
  • Recht op beperking
  • Recht van bezwaar
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  • Recht op intrekking van toestemming

Wat gebeurt er als het Privacybeleid verandert?

Wij zullen onze Bezoekers en Geautoriseerde Klanten informeren over wijzigingen in ons privacybeleid door dergelijke wijzigingen op de Website te plaatsen. Als wij ons privacybeleid echter zodanig wijzigen dat Persoonlijk Identificeerbare Informatie openbaar wordt gemaakt waarvan een Bezoeker of Geautoriseerde Klant eerder heeft verzocht deze niet openbaar te maken, zullen wij contact opnemen met deze Bezoeker of Geautoriseerde Klant om deze Bezoeker of Geautoriseerde Klant in staat te stellen deze openbaarmaking te voorkomen.

Links

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Houd er rekening mee dat wanneer u klikt op een van deze links, u naar een andere website gaat. We raden u aan de privacyverklaringen van deze gelinkte sites te lezen aangezien hun privacybeleid kan verschillen van dat van ons.